Boğaziçi Üniversitesi Çocuk Öğrenme Laboratuvarı

Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü bünyesinde kurulmuş olan Çocuk Öğrenme Laboratuvarı'nda (ÇÖL) çocukların nasıl öğrendiklerini ve öğrenmelerini nasıl geliştirebilecekleri üzerine araştırmalar yapıyoruz. Araştırmamız, öğrenmeyi teşvik eden deneyimlere vurgu yaparak matematikte anahtar kavramları ve problem çözme prosedürlerini öğrenmeye odaklanmaktadır. Örneğin, erken yaşlarda öğrenilen örüntüleme becerilerinin ileri yaşlardaki matematik öğreniminde hangi rollere sahiptir?

Principal Investigator:

Dr. Serkan Özel

Members:

Burcu Şanlı Karmaz

Gizem Alvan

Merve Özgünlü 

Melek Pesen

Zehra Emine Ünal