BounAdaptiveTestLab: Boğaziçi Üniversitesi Bireye Uyarlanmış Test Laboratuvarı

Boğaziçi Üniversitesi Bireye Uyarlanmış Test Laboratuvarı (BounAdaptiveTestLab) akademik başarının ve psikolojik yapıların bireye uyarlanmış testlerle ölçülmesine odaklanmaktadır. Laboratuvarda, canlı Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Testler (BOBUT) ile ilgili araştırmalar yapılmakta ve K-12 seviyesinde sayısal becerilerin ölçülmesi için testler geliştirilmektedir. Bunun yanı sıra, çeşitli psikolojik yapıların BOBUT ile ölçülmesi için gerekli ölçme araçlarının geliştirilmesi ve BOBUT olarak uygulanabilecek genel yetenek testlerinin geliştirilmesi de bu laboratuvarın hedefleri arasındadır. Misafir öğretim üyeleri, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine laboratuvarda çalışma ortamı yaratarak BOBUT araştırmalarının artırılması da laboratuvarın birincil hedeflerindendir.
 

Yürütücü:
Doç. Dr. Serkan Arıkan

Üyeler:
Doç. Dr. Eren Can Aybek
Dr. Güneş Ertaş Polat
Banu Karyağdı
Belgin Eriz
Betül Fatma Yıldırım
Melike İşcan
Gamze Uçak Ersizer


Lisans Öğrencileri:
İrem Özbaysar
Reyna Dündar
Serra Ulusoy

İnternet Sitesi : https://bounadaptivetestlab.boun.edu.tr/