Doktora Uygulama Esasları

  1. Öğrenciler programdaki seçmeli derslerden en az ikisini SCED kodlu öğretim-öğrenme (teaching and learning) derslerinden almalıdır.
  2. Öğrenciler programdaki seçmeli derslerden en az birini araştırma metotları (research methods) derslerinden almalıdır. Bu dersler nitel veya nicel araştırma metodu dersleri olabilir.
  3. Öğrenci mezun olabilmek için tezini savunmadan önce ulusal veya uluslararası konferanslarda en az bir bildiri sunmalıdır.
  4. Öğrenci mezun olabilmek için tezini savunmadan önce tezinden en az bir makale oluşturarak, hakemli bir dergide değerlendirilmek üzere göndermiş olmalıdır.