Fizik Öğretmenliği Programı

First Semester
Cr. ECTS
AE 101-102-111-112 / ---- Akademik Amaçlı İngilizce I-II - İngilizcede Eleştirel Beceriler I-II / Sosyal Bilimler Seçmeli 3 3 - 5
CHEM 101 Genel Kimya I 3 6
ED 101 Eğitime Giriş 3 6
MATH 101 Analiz I 4 6
PHYS 101 Fizik I 4 8
17
29
Second Semester
Cr. ECTS
---- Tamamlayıcı Seçmeli 3 5
CHEM 102 Genel Kimya II 3 6
CHEM 106 Genel Kimya Laboratuvarı 2 4
MATH 102 Analiz II 4 6
PHYS 102 Fizik II 4 8
16
29
Third Semester
Cr. ECTS
ED 211 Eğitim Psikolojisi 3 5
ED 221 Rehberlik ve Danışmanlığın Temelleri 3 5
MATH 201 Matris Kuramı 4 5
PHYS 201 Fizik III 4 6
PHYS 225/PHYS 221 Yeryüzü Bilimine Giriş I/Maddenin Isıl Özellikleri
PHYS 221 Önkoşul: PHYS 102 veya PHYS 130 veya PHYS 121
3 6-5
TK 221 Türkçe I 2 3
19
30
Fourth Semester
Cr. ECTS
---- Sosyal Bilimler Seçmeli 3 4
MATH 202 Türevsel Denklemler 4 7
PHYS 202 Fizik IV 4 6
SCED 240 Bilim, Teknoloji ve Toplum
Bilimsel bilgi ve bilimsel toplum hakkındaki bakış açıları; teknoloji ve toplum arasındaki karşılıklı ilişkiler; bilim, teknoloji ve toplumla ilgili güncel konular.
3 5
SCED 282 Matematik ve Fende Öğretim İlke ve Yöntemleri
Matematik ve fende öğrenme kuramları ve öğretim programı geliştirme yaklaşımları, matematik ve fen eğitimi tarihine genel bakış, matematik ve fen eğitiminde öğretim planlamasında kavram, ilke, yöntem ve teknikler.
3 8
TK 222 Türkçe II 2 3
19
33
Fifth Semester
Cr. ECTS
HTR 311 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 3
PHYS 301 Klasik Mekanik I 3 6
PHYS 407 İleri Kuantum Fiziği I 3 7
SCED 320 Fen Bilimlerinde Öğretim Yöntemleri I
Fen bilimlerinin doğası; bilimsel okuryazarlık; fen eğitiminde öğrenme ve öğretmeye kuramsal ve kavramsal yaklaşımlar; fen eğitimine özel yöntem, strateji, teknik ve kurallar; ders planı geliştirme ve eleştirel inceleme.
4 8
SCED 350 Orta Öğretim Fen Laboratuvar Uygulamaları I
Orta öğretim fen programlarına yönelik deneylerin geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi.
4 8
16
32
Sixth Semester
Cr. ECTS
CET 360 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme 3 5
HTR 312 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 3
PHYS 302 Klasik Mekanik II 3 3
PHYS 380 Elektromanyetik Işımaya Giriş 3 5
PHYS 408 İleri Kuantum Fiziği II 3 6
SCED 370 Matematik ve Fen Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme
Matematik ve fen eğitiminde ölçme ve değerlendirme yöntemleri; değerlendirme araçlarında güvenirlik, geçerlik ve pratiklik; üst düzey düşünme becerilerini ölçen testler geliştirme; öğrenci performansının notlandırılması; madde analizi; ulusal ve uluslararası değerlendirmelerin analizi ve tartışılması.
3 6
17
28
Seventh Semester
Cr. ECTS
---- Sınırsız Seçmeli 3 4
ED 401 Sınıf Yönetimi 3 6
SCED 404 Matematik ve Fen Eğitiminde Araştırma Yöntemleri
Matematik ve fen eğitimi ile ilgili araştırma yöntemlerinin gözden geçirilmesi; bu alanlara odaklanan küçük ölçekli bir araştırmanın planlanması.
4 8
SCED 441 Fizik Öğretim Yöntemleri
Fizik eğitimi alanında genel ve özel hedefler, fizik öğreniminde uygun yöntem ve ortamların seçilmesi ve uygulanması, fizik eğitiminde yeni eğilim ve gelişmeler, mikro öğretim uygulamaları ve öğretim sürecinin değerlendirilmesi. Önkoşul: Öğretim elemanının onayı.
4 8
SCED 450 Matematik ve Fen Bilimleri Öğretmenliği Uygulaması
Eğitim bağlamlarının ve süreçlerinin eleştirel gözlemi: okul organizasyonu, okul yönetimi, öğretim, günlük işler, okul-aile işbirliği ve okul kaynakları; öğretmenlik mesleğinde etik sorunlar; danışman gözetiminde ders anlatılması.
4 6
18
32
Eighth Semester
Cr. ECTS
--- Fizik Seçmeli 3 4
---- Bilim Felsefesi / Bilim Tarihi Seçmeli 3 6
---- Tamamlayıcı Seçmeli 3 4
---- Çevre ve Bilim Seçmeli 3 4
SCED 442 Fizik Öğretmenliği Uygulaması
Okullarda fizik öğretiminin izlenmesi, kaynak, ünite ve ders planları hazırlanması; okul ortamında danışman eşliğinde ders anlatılması.
3 8
SCED 446 Fizik Eğitiminde Güncel Yaklaşımlar
Fizik eğitiminde araştırma ve uygulamaya yönelik güncel konuların değişik açılardan incelenmesi ve derinlemesine değerlendirilmesi.
3 8
18
34