Matematik Öğretmenliği Programı

First Semester
Cr. ECTS
ED 101 Eğitime Giriş 3 6
MATH 101 Analiz I 4 6
MATH 111 Matematiksel Yapılara Giriş 4 8
PHIL 131 Mantık I 4 8
PHYS 101 Fizik I 4 8
19
36
Second Semester
Cr. ECTS
---- Sınırsız Seçmeli 3 4
AE 111/112 / HSS İleri İngilizce I veya II veya Sosyal Bilimler Seçmeli 3 3
MATH 102 Analiz II 4 6
MATH 162 Ayrık Matematik 4 8
PHYS 130 Thermodinamik Dalgalar, Optik ve Modern Fizik 4 7
18
28
Third Semester
Cr. ECTS
--- Sosyal Bilimler Seçmeli 3 4
ED 211 Eğitim Psikolojisi 3 5
MATH 201 Matris Kuramı 4 5
MATH 231 İleri Analiz I 4 8
PHYS 201 Fizik III 4 6
TK 221 Türkçe I 2 3
20
31
Fourth Semester
Cr. ECTS
MATH 202 Türevsel Denklemler 4 7
MATH 222 Gruplar Kuramı 4 8
SCED 240 Bilim, Teknoloji ve Toplum
Bilimsel bilgi ve bilimsel toplum hakkındaki bakış açıları; teknoloji ve toplum arasındaki karşılıklı ilişkiler; bilim, teknoloji ve toplumla ilgili güncel konular.
3 5
SCED 282 Matematik ve Fende Öğretim İlke ve Yöntemleri
Matematik ve fende öğrenme kuramları ve öğretim programı geliştirme yaklaşımları, matematik ve fen eğitimi tarihine genel bakış, matematik ve fen eğitiminde öğretim planlamasında kavram, ilke, yöntem ve teknikler.
3 8
TK 222 Türkçe II 2 3
16
31
Fifth Semester
Cr. ECTS
---- Matematik Seçmeli 3 5
ED 221 Rehberlik ve Danışmanlığın Temelleri 3 5
HTR 311 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 3
SCED 301 Vardamlı İstatistik I
Eğitim bağlamında veri işleme; betimsel istatistiklerin analizi ve raporlanması; normal dağılım, standart puanlar ve hipotez test etme kavramları; çift serili ve sıralamalı korelasyonlar, çoklu regresyon, t-testi, ANOVA; istatistiksel yazılım kullanılarak yapılan uygulamalar.
4 7
SCED 352 Ortaöğretim için Cebir
Gerçel sayılar, karmaşık sayılar, denklemler; fonksiyonlar (doğrusal, polinom, üstel, rasyonel ve trigonometrik fonksiyonlar).
4 6
SCED 371 Matematik Öğretim Yöntemleri
Matematiğin doğası; matematik öğrenme kuramlarına genel bakış; öğrencilerin okul matematiğinin temel kavramlarını anlamalarının gelişiminin incelenmesi; matematik öğretim teknik, yöntem ve stratejileri; öğretim analizi, tasarımı ve planlanması.
3 8
19
34
Sixth Semester
Cr. ECTS
---- Matematik Seçmeli 3 5
---- Matematik Seçmeli 3 5
---- Matematik Seçmeli 3 5
CET 360 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme 3 5
HTR 312 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 3
SCED 370 Matematik ve Fen Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme
Matematik ve fen eğitiminde ölçme ve değerlendirme yöntemleri; değerlendirme araçlarında güvenirlik, geçerlik ve pratiklik; üst düzey düşünme becerilerini ölçen testler geliştirme; öğrenci performansının notlandırılması; madde analizi; ulusal ve uluslararası değerlendirmelerin analizi ve tartışılması.
3 6
17
29
Seventh Semester
Cr. ECTS
ED 401 Sınıf Yönetimi 3 6
SCED 404 Matematik ve Fen Eğitiminde Araştırma Yöntemleri
Matematik ve fen eğitimi ile ilgili araştırma yöntemlerinin gözden geçirilmesi; bu alanlara odaklanan küçük ölçekli bir araştırmanın planlanması.
4 8
SCED 431 Ortaöğretimde Matematik Öğretim Yöntemleri
Ortaöğretim matematik eğitiminin genel ve özel hedefleri, matematik kavramlarının öğretimi için uygun yöntemlerin seçilmesi ve uygulanması; matematik öğretiminde yeni eğilim ve gelişmeler, öğretim ve öğrenme ortamı tasarlama, mikro-öğretim uygulamaları ve öğretim sürecinin değerlendirilmesi.
4 6
SCED 450 Matematik ve Fen Bilimleri Öğretmenliği Uygulaması
Eğitim bağlamlarının ve süreçlerinin eleştirel gözlemi: okul organizasyonu, okul yönetimi, öğretim, günlük işler, okul-aile işbirliği ve okul kaynakları; öğretmenlik mesleğinde etik sorunlar; danışman gözetiminde ders anlatılması.
4 6
SCED 470 Matematik/Fen Eğitiminde Dijital Teknolojiler
Matematik/fen eğitiminde dijital teknolojilerin anlaşılması, dijital teknolojilerin pedagojik kullanımları, yazılım ve donanımların uygulanması, matematik/fen öğrenimi ve öğretiminde teknoloji kullanımının tartışılması, bilgisayar destekli öğretimin tasarlanması ve gösterilmesi.
4 8
19
34
Eighth Semester
Cr. ECTS
--- Bilim Felsefesi / Bilim Tarihi Seçmeli 3 4
--- Tamamlayıcı Seçmeli 3 4
---- Sınırsız Seçmeli 3 4
---- Tamamlayıcı Seçmeli 3 4
SCED 432 Matematik Öğretmenliği Uygulaması
Okullarda matematik öğretiminin izlenmesi, kaynak, ünite ve ders planları hazırlanması; okul ortamında danışman eşliğinde ders anlatılması.
4 8
16
24