İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı

First Semester
Cr. ECTS
AE 101 - 111 / ---- Akademik Amaçlı İngilizce I - İngilizcede Eleştirel Beceriler I / Sosyal Bilimler Seçmeli 3 3
ED 101 Eğitime Giriş 3 6
MATH 101 Analiz I 4 6
MATH 111 Matematiksel Yapılara Giriş 4 8
PHYS 101 Fizik I 4 8
18
31
Second Semester
Cr. ECTS
----- Complementary Elective 3 4
AE 102-112 / ---- Akademik Amaçlı İngilizce II - İngilizcede Eleştirel Beceriler II / Sosyal Bilimler Seçmeli 3 4
MATH 102 Analiz II 4 6
PHYS 102 Fizik II 4 8
SCED 120 Matematik ve Fen Eğitimine Akademik Hazırlık
Akademik hayatı, üniversite ve bölümün kaynaklarını tanıma; ilgili matematik ve fen eğitim literatürünün taranması; veriye dayalı raporlama için akademik yazım kuralları; atıf kurallarına uygun alıntı yapma ve kaynak yazma.
3 6
17
28
Third Semester
Cr. ECTS
---- Sınırsız Seçmeli 3 4
ED 211 Eğitim Psikolojisi 3 5
ED 221 Rehberlik ve Danışmanlığın Temelleri 3 5
MATH 201 Matris Kuramı 4 5
PHYS 201 Fizik III 4 6
TK 221 Türkçe I 2 3
19
28
Fourth Semester
Cr. ECTS
----- Alan Seçmeli 3 5
----- Sosyal Bilimler Seçmeli 3 4
MATH 202 Türevsel Denklemler 4 7
SCED 282 Matematik ve Fende Öğretim İlke ve Yöntemleri
Matematik ve fende öğrenme kuramları ve öğretim programı geliştirme yaklaşımları, matematik ve fen eğitimi tarihine genel bakış, matematik ve fen eğitiminde öğretim planlamasında kavram, ilke, yöntem ve teknikler.
3 8
TK 222 Türkçe II 2 3
15
27
Fifth Semester
Cr. ECTS
----- Tamamlayıcı Seçmeli 3 4
----- Tamamlayıcı Seçmeli 3 4
HTR 311 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 3
PRED 310 Erken Dönem ve İlkokul Yıllarında Özel Eğitim 3 7
SCED 301 Vardamlı İstatistik I
Eğitim bağlamında veri işleme; betimsel istatistiklerin analizi ve raporlanması; normal dağılım, standart puanlar ve hipotez test etme kavramları; çift serili ve sıralamalı korelasyonlar, çoklu regresyon, t-testi, ANOVA; istatistiksel yazılım kullanılarak yapılan uygulamalar.
4 7
SCED 371 Matematik Öğretim Yöntemleri
Matematiğin doğası; matematik öğrenme kuramlarına genel bakış; öğrencilerin okul matematiğinin temel kavramlarını anlamalarının gelişiminin incelenmesi; matematik öğretim teknik, yöntem ve stratejileri; öğretim analizi, tasarımı ve planlanması.
3 8
18
33
Sixth Semester
Cr. ECTS
CET 360 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme 3 5
HTR 312 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 3
SCED 348 Toplum Hizmeti
Topluma hizmet için proje tasarlama, geliştirme ve uygulama.
2 4
SCED 354 Olasılık ve İstatistiğin Öğretilmesi
Temel olasılık kavramları; İstatistiğe giriş: betimleyici istatistik, korelasyon ve regresyon, tahmin yürütme ve denence testleri, dağılıma bağlı olmayan istatistik; olasılık ve veri çözümlemesinde öğretim yöntemleri.
3 8
SCED 362 Geometri Öğretimi
Geometrik düşünme kuramları; Öklid geometrisinin temel kavramları ve aksiyomatik yapısının, inşa ve ispat aracılığı ile öğretimi: Nokta, doğru, düzlem, açı, eşlik, benzerlik, dönüşümler, çokgenler, çemberler, cisimler, alan ve hacim.
3 7
SCED 372 İlköğretimde Matematik Öğretimi
Matematik alanında genel ve özel öğrenme hedefleri ve öğretme-öğrenme süreçleri. Matematik öğretiminde uygun yöntem ve ortamların kullanımı. Konu alanındaki ders kitaplarının eleştirel bir açıyla incelenmesi. Mikro öğretim uygulamaları ve öğretimin değerlendirilmesi.
3 8
16
35
Seventh Semester
Cr. ECTS
ED 401 Sınıf Yönetimi 3 6
SCED 370 Matematik ve Fen Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme
Matematik ve fen eğitiminde ölçme ve değerlendirme yöntemleri; değerlendirme araçlarında güvenirlik, geçerlik ve pratiklik; üst düzey düşünme becerilerini ölçen testler geliştirme; öğrenci performansının notlandırılması; madde analizi; ulusal ve uluslararası değerlendirmelerin analizi ve tartışılması.
3 6
SCED 404 Matematik ve Fen Eğitiminde Araştırma Yöntemleri
Matematik ve fen eğitimi ile ilgili araştırma yöntemlerinin gözden geçirilmesi; bu alanlara odaklanan küçük ölçekli bir araştırmanın planlanması.
4 8
SCED 450 Matematik ve Fen Bilimleri Öğretmenliği Uygulaması
Eğitim bağlamlarının ve süreçlerinin eleştirel gözlemi: okul organizasyonu, okul yönetimi, öğretim, günlük işler, okul-aile işbirliği ve okul kaynakları; öğretmenlik mesleğinde etik sorunlar; danışman gözetiminde ders anlatılması.
4 6
SCED 470 Matematik/Fen Eğitiminde Dijital Teknolojiler
Matematik/fen eğitiminde dijital teknolojilerin anlaşılması, dijital teknolojilerin pedagojik kullanımları, yazılım ve donanımların uygulanması, matematik/fen öğrenimi ve öğretiminde teknoloji kullanımının tartışılması, bilgisayar destekli öğretimin tasarlanması ve gösterilmesi.
4 8
18
34
Eighth Semester
Cr. ECTS
----- Tamamlayıcı Seçmeli 3 4
----- Sosyal Bilimler Seçmeli 3 4
----- Tamamlayıcı Seçmeli 3 4
----- Sınırsız Seçmeli 3 4
SCED 432 Matematik Öğretmenliği Uygulaması
Okullarda matematik öğretiminin izlenmesi, kaynak, ünite ve ders planları hazırlanması; okul ortamında danışman eşliğinde ders anlatılması.
4 8
16
24