Kimya Öğretmenliği Programı

First Semester
Cr. ECTS
AE 101-102-111-112 / ---- Akademik Amaçlı İngilizce I-II - İngilizcede Eleştirel Beceriler I-II / Sosyal Bilimler Seçmeli 3 3
CHEM 101 Genel Kimya I 3 6
ED 101 Eğitime Giriş 3 6
MATH 101 Analiz I 4 6
PHYS 101 Fizik I 4 8
17
29
Second Semester
Cr. ECTS
---- Sınırsız Seçmeli 3 4
CHEM 102 Genel Kimya II 3 6
CHEM 106 Genel Kimya Lab. 2 4
MATH 102 Analiz II 4 6
PHYS 130 Thermodinamik Dalgalar, Optik ve Modern Fizik 4 7
16
27
Third Semester
Cr. ECTS
BIO 101 Hücresel ve Moleküler Biyoloji I 3 5
CHEM 223 Analitik Kimya 3 6
CHEM 225 Analitik Kimya Lab. 2 4
ED 211 Eğitim Psikolojisi 3 5
MATH 201 Matris Kuramı 4 5
TK 221 Türkçe I 2 3
17
28
Fourth Semester
Cr. ECTS
---- Sosyal Bilimler Seçmeli 3 4
CHEM 234 Anorganik Kimya I 3 6
PHYS 201 Fizik III 4 6
SCED 240 Bilim, Teknoloji ve Toplum
Bilimsel bilgi ve bilimsel toplum hakkındaki bakış açıları; teknoloji ve toplum arasındaki karşılıklı ilişkiler; bilim, teknoloji ve toplumla ilgili güncel konular.
3 5
SCED 282 Matematik ve Fende Öğretim İlke ve Yöntemleri
Matematik ve fende öğrenme kuramları ve öğretim programı geliştirme yaklaşımları, matematik ve fen eğitimi tarihine genel bakış, matematik ve fen eğitiminde öğretim planlamasında kavram, ilke, yöntem ve teknikler.
3 8
TK 222 Türkçe II 2 3
18
32
Fifth Semester
Cr. ECTS
CHEM 213 Organik Kimya I 4 6
CHEM 215 Organik Kimya Lab. I 2 4
ED 221 Rehberlik ve Danışmanlığın Temelleri 3 5
HTR 311 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 3
SCED 320 Fen Bilimlerinde Öğretim Yöntemleri I
Fen bilimlerinin doğası; bilimsel okuryazarlık; fen eğitiminde öğrenme ve öğretmeye kuramsal ve kavramsal yaklaşımlar; fen eğitimine özel yöntem, strateji, teknik ve kurallar; ders planı geliştirme ve eleştirel inceleme.
4 8
SCED 350 Orta Öğretim Fen Laboratuvar Uygulamaları I
Orta öğretim fen programlarına yönelik deneylerin geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi.
4 8
19
34
Sixth Semester
Cr. ECTS
---- Tamamlayıcı Seçmeli 3 4
---- Kimya Seçmeli 3 5
CET 360 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme 3 5
CHEM 214 Organik Kimya II 4 6
CHEM 216 Organik Kimya Lab. II 2 4
HTR 312 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 3
SCED 370 Matematik ve Fen Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme
Matematik ve fen eğitiminde ölçme ve değerlendirme yöntemleri; değerlendirme araçlarında güvenirlik, geçerlik ve pratiklik; üst düzey düşünme becerilerini ölçen testler geliştirme; öğrenci performansının notlandırılması; madde analizi; ulusal ve uluslararası değerlendirmelerin analizi ve tartışılması.
3 6
20
33
Seventh Semester
Cr. ECTS
CHEM 345 Denge Termodinamiği 4 6
ED 401 Sınıf Yönetimi 3 6
SCED 404 Matematik ve Fen Eğitiminde Araştırma Yöntemleri
Matematik ve fen eğitimi ile ilgili araştırma yöntemlerinin gözden geçirilmesi; bu alanlara odaklanan küçük ölçekli bir araştırmanın planlanması.
4 8
SCED 421 Kimyada Öğretim Yöntemleri
Kimya eğitimi alanında genel ve özel hedefler, kimya öğreniminde uygun yöntem ve ortamların seçilmesi ve uygulanması, kimya eğitiminde yeni eğilim ve gelişmeler, mikro öğretim uygulamaları ve öğretim sürecinin değerlendirilmesi.
3 6
SCED 450 Matematik ve Fen Bilimleri Öğretmenliği Uygulaması
Eğitim bağlamlarının ve süreçlerinin eleştirel gözlemi: okul organizasyonu, okul yönetimi, öğretim, günlük işler, okul-aile işbirliği ve okul kaynakları; öğretmenlik mesleğinde etik sorunlar; danışman gözetiminde ders anlatılması.
4 6
18
32
Eighth Semester
Cr. ECTS
---- Kimya Seçmeli 3 5
---- Tamamlayıcı Seçmeli 3 4
---- Bilim Felsefesi / Bilim Tarihi Seçmeli 3 5
---- Çevre ve Bilim Seçmeli 3 4
SCED 422 Kimya Öğretimi Uygulaması
Okullarda kimya öğretiminin izlenmesi, kaynak, ünitesi ve ders planları hazırlanması; sınıfta veya laboratuarda danışman eşliğinde ders anlatılması.
4 8
SCED 424 Kimya Eğitiminde Güncel Eğilimler 3 5
19
31