Staj Kriterleri

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

2019-2020 AKADEMİK YILI İTİBARİ İLE GEÇERLİ

SCED 450 (School Experience in Teaching Mathematics and Science ) STAJ DERSİ ALMA KRİTERLERİ

 

Tüm Programlar için Staj Dersini Alma Genel Kriterleri: 

1. Sınıf derslerinin hepsini geçmiş olmak. 

En az 80 kredi ders yükünü (NC ve programa sayılmayan dersler hariç) tamamlamış olmak. 

 

Programlar Bazında Ek Kriterler:

  1. Matematik Öğretmenliği Programı
  • SCED 371 dersini geçmiş olmak.
  • Sınıf dersleri dışındaki zorunlu matematik derslerini en az bir kez almış olmak ve en az ikisi zorunlu matematik dersi olmak üzere toplamda 4 matematik dersini geçmiş olmak.

  2. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı

  • SCED 371, MATH 201 ve MATH 202 derslerini geçmiş olmak.

  3. Fen Bilgisi Öğretmenliği

  • SCED 320 dersini geçmiş olmak.
  • 2. Sınıf programında yer alan, aşağıda belirtilmiş zorunlu derslerin en az 4 tanesini geçmiş olmak. 

(BIO 101, BIO 102, ESC 301, PHYS 201, CHEM 103, CHEM 104)

  4. Kimya Öğretmenliği

  • SCED 320 dersini geçmiş olmak.
  • En az 23 kredilik kimya dersini (CHEM kodlu) tamamlamış olmak. 

  5. Fizik Öğretmenliği

  • SCED 320 ve PHYS 201 dersini geçmiş olmak.