Yüksek Lisans Programı

First Semester
Cr. ECTS
---- Seçmeli 3 7
---- Seçmeli 3 7
SCED 511 Fen Öğretimi İçin Öğretim Bilimi
Bilimlerde kuramların doğası; öğretim kuramı gereksiniminden yola çıkarak, kuram için gerekli kriterlerin saptanması; gelişimsel, işlevsel ve bilişsel öğretim kuramlarının felsefi temelleri ve fen eğitimindeki uygulamaları; fen ve matematik kavramlarını geliştirmede özel yöntemler, orta öğretim düzeyinde alan-bağımlı ve genel problem çözme becerileri; eğitim araç ve gereç modüllerinin geliştirilmesi.
3 8
SCED 570 Fen/Matematik Egitiminde Arastirma
Deneysel, korelasyona dayalı ve "ex-post facto" tasarımlar, vaka incelemeleri, taramalar, veri araçlarının geliştirilmesi; verilerin analizinde parametrik ve non-parametrik tekniklerin kullanılması; sonuçların yorumlanması ve rapor yazma.
3 8
12
30
Second Semester
Cr. ECTS
---- Seçmeli 6 7
---- Seçmeli 3 6
---- Seçmeli 3 6
SCED 544 Fen Eğitiminde Program Geliştirme
Eğitimde ihtiyaç belirleme; program parametre ve kısıtlamalarının saptanması; fen eğtiminde yöntem, donanım, çalışma alanları, personel, zaman ve maliyet tasarımı.
3 8
SCED 579 Yüksek Lisans Semineri
Öğretim üyeleri, lisansüstü öğrencileri ve endüstri, kamu sektörü, iş dünyası ve akademik çevrelerden çağrılı konuşmacıların vereceği seminerler yoluyla fen eğitimcilerinin bakış açılarının genişletilmesi ve ilgi alanlarındaki konularda bilinçlendirilmesi.
0 3
15
30