Vizyon ve Misyon

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü’nün misyonu:

  • Boğaziçi Üniversitesi’nin kurumsal değerlerini sahiplenen, etik değerleri önemseyen, eleştirel düşünen, yaratıcı, bilimsel, sanatsal, kültürel, teknolojik ve pedagojik birikimi ve özgüveni ile dünyanın her yerinde başarıyla görev yapabilecek matematik ve fen bilimleri öğretmenleri yetiştirmek
  • Matematik ve fen bilimleri öğrenimi ve öğretimi alanındaki araştırmalar ve araştırma yöntemleri konularında geniş bilgiye sahip lisansüstü mezunlar yetiştirmek
  • Matematik ve fen bilimleri eğitimi alanlarında teoriye ve uygulamaya katkı yapacak ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapma

 

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü’nün vizyonu:

Yüksek standartlarda bilimsel ve pedagojik olarak donanımlı öğretmen yetiştirmeye devam etmek, ilgili alanlara uluslararası düzeyde katkıda bulunabilecek bilimsel araştırmalar yapmayı ve araştırmacılar yetiştirmeyi sürdürmek ve ilerletmek.