Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı

First Semester
Cr. ECTS
AE 101 - 111 / ---- Akademik Amaçlı İngilizce I - İngilizcede Eleştirel Beceriler I / Sosyal Bilimler Seçmeli 3 3
ED 101 Eğitime Giriş 3 6
MATH 101 Analiz I 4 6
PHYS 101 Fizik I 4 8
SCED 120 Matematik ve Fen Eğitimine Akademik Hazırlık
Akademik hayatı, üniversite ve bölümün kaynaklarını tanıma; ilgili matematik ve fen eğitim literatürünün taranması; veriye dayalı raporlama için akademik yazım kuralları; atıf kurallarına uygun alıntı yapma ve kaynak yazma.
3 6
17
29
Second Semester
Cr. ECTS
----- Sınırsız Seçmeli 3 4
AE 102-112 / ---- Akademik Amaçlı İngilizce II - İngilizcede Eleştirel Beceriler II / Sosyal Bilimler Seçmeli 3 4
MATH 102 Analiz II 4 6
PHYS 102 Fizik II 4 8
PHYS 225 Yeryüzü Bilimi I 3 6
17
28
Third Semester
Cr. ECTS
BIO 101 Hücresel ve Moleküler Biyoloji I 3 5
CHEM 101 Genel Kimya I 3 6
ED 211 Eğitim Psikolojisi 3 5
MATH 201 Matris Kuramı 4 5
PHYS 201 Fizik III 4 6
TK 221 Türkçe I 2 3
19
30
Fourth Semester
Cr. ECTS
BIO 102 Hücresel ve Moleküler Biyoloji II 3 5
BIO 106 Hücre Biyolojisi Laboratuvarı 2 3
CHEM 102 Genel Kimya II 3 6
CHEM 106 Genel Kimya Laboratuvarı 2 4
ESC 301 Çevre Boyutu 3 5
SCED 282 Matematik ve Fende Öğretim İlke ve Yöntemleri
Matematik ve fende öğrenme kuramları ve öğretim programı geliştirme yaklaşımları, matematik ve fen eğitimi tarihine genel bakış, matematik ve fen eğitiminde öğretim planlamasında kavram, ilke, yöntem ve teknikler.
3 8
TK 222 Türkçe II 2 3
18
34
Fifth Semester
Cr. ECTS
BIO 201 Evrim ve Biyolojik Çeşitlilik 3 3
ED 221 Rehberlik ve Danışmanlığın Temelleri 3 5
HTR 311 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 3
PRED 310 Erken Dönem ve İlkokul Yıllarında Özel Eğitim 3 7
SCED 320 Fen Bilimlerinde Öğretim Yöntemleri I
SCED 282 veya ED 282
4 8
SCED 351 Fen Eğitiminde Laboratuvar Uygulamaları
Çeşitli laboratuvar derslerinin tasarlanması ve uygulanması; bilimsel süreç, iletişim becerileri ve analitik düşünmenin öğretilmesi; bilimsel kavramsallaştırma öğretimi.
3 8
18
34
Sixth Semester
Cr. ECTS
----- Sosyal Bilimler Seçmeli 3 5
CET 360 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme 3 5
HTR 312 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 3
SCED 342 Fen Bilimlerinde Öğretim Yöntemleri II
Fen eğitiminde güncel konular, fen öğretiminde yöntemler ve öğretim programı materyalleri, mikroöğretim uygulamaları ve öğretimin değerlendirilmesi.
4 8
SCED 348 Toplum Hizmeti
Topluma hizmet için proje tasarlama, geliştirme ve uygulama.
2 4
SCED 370 Matematik ve Fen Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme
Matematik ve fen eğitiminde ölçme ve değerlendirme yöntemleri; değerlendirme araçlarında güvenirlik, geçerlik ve pratiklik; üst düzey düşünme becerilerini ölçen testler geliştirme; öğrenci performansının notlandırılması; madde analizi; ulusal ve uluslararası değerlendirmelerin analizi ve tartışılması.
3 6
17
31
Seventh Semester
Cr. ECTS
----- Sınırsız Seçmeli 3 5
ED 401 Sınıf Yönetimi 3 6
SCED 301 Vardamlı İstatistik I
Eğitim bağlamında veri işleme; betimsel istatistiklerin analizi ve raporlanması; normal dağılım, standart puanlar ve hipotez test etme kavramları; çift serili ve sıralamalı korelasyonlar, çoklu regresyon, t-testi, ANOVA; istatistiksel yazılım kullanılarak yapılan uygulamalar.
4 7
SCED 404 Matematik ve Fen Eğitiminde Araştırma Yöntemleri
Matematik ve fen eğitimi ile ilgili araştırma yöntemlerinin gözden geçirilmesi; bu alanlara odaklanan küçük ölçekli bir araştırmanın planlanması.
4 8
SCED 450 Matematik ve Fen Bilimleri Öğretmenliği Uygulaması
Eğitim bağlamlarının ve süreçlerinin eleştirel gözlemi: okul organizasyonu, okul yönetimi, öğretim, günlük işler, okul-aile işbirliği ve okul kaynakları; öğretmenlik mesleğinde etik sorunlar; danışman gözetiminde ders anlatılması.
4 6
18
32
Eighth Semester
Cr. ECTS
----- Sınırsız Seçmeli 3 4
----- Tamamlayıcı Seçmeli 3 4
----- Tamamlayıcı Seçmeli 3 4
----- Sosyal Bilimler Seçmeli 3 4
SCED 462 Fen Öğretmenliği Uygulaması
Okullarda fen bilgisi öğretiminin izlenmesi, kaynak, ünitesi ve ders planları hazırlanması, sınıfta veya laboratuarda danışman eşliğinde ders anlatımı.
4 8
16
24