Seçmeli Dersler

1. ALAN SEÇMELİSİ* (TAMAMLAYICI SEÇMELİ):

Programdaki zorunlu dersler haricinde ve zorunlu derslerle içerik çakışması olmayan PRED, ED, CET, SCED, PHYS, BIO, CHEM, MATH, CE, ESC, CMPE, PSY, EE, EC, STS, IE kodlu derslerden alanla ilişkilendirilebilecek tüm dersler.

* Belirtilen kodlar haricindeki dersler için danışmanınızdan onay almanız gerekmektedir.

** Derslerin içerik çakışmasının kontrolü öğrencinin sorumluluğudur.

 

2. ÇEVRE SEÇMELİ*:

Programdaki zorunlu dersler haricinde ve zorunlu derslerle içerik çakışması olmayan CE 222, ESC 301, ESC 305, ESC 306, CHEM 471 öncelikli olmak üzere çevre ile ilgili tüm dersler.

* Belirtilen kodlar haricindeki dersler için danışmanınızdan onay almanız gerekmektedir.

** Derslerin içerik çakışmasının kontrolü öğrencinin sorumluluğudur.

 

3. SOSYAL SEÇMELİ*:

Programdaki zorunlu dersler haricinde ve zorunlu derslerle içerik çakışması olmayan EC, HIST, HUM, SOC, PHIL, POLS, PSY, STS (STS derslerinden tarih, felsefe, sosyoloji ile ilişkilendirilebilecek dersler), ED***(eğitim bilimleri - uygulamalı ED kodlu dersler hariç), PRED*** kodlu derslerden alanla ilişkilendirilebilecek tüm dersler.

* Belirtilen kodlar haricindeki dersler için danışmanınızdan onay almanız gerekmektedir.

** Derslerin içerik çakışmasının kontrolü öğrencinin sorumluluğudur.

*** Örneğin, aşağıdaki dersler Sosyal Seçmeli (HSS) olarak SAYILMAMAKTADIR
o ED 200 (LIVING WITH DISABILITIES)
o ED 300 (COMMUNITY INVOLVEMENT)
o PRED 420 (CREATIVE DRAMA ACTIVITIES)
o PRED 210 (MUSIC & MOVEMENT IN EARLY CHILDHOOD)
o PRED 482 & PRED 486 (SP.TP.MUSIC THE.&VOCAL TRAIN.FOR PRE-SER I-II)

4. MATEMATİK SEÇMELİSİ*:

Programdaki zorunlu dersler haricinde ve zorunlu derslerle içerik çakışması olmayan MATH kodlu dersler.

* Belirtilen kodlar haricindeki dersler için danışmanınızdan onay almanız gerekmektedir.

** Derslerin içerik çakışmasının kontrolü öğrencinin sorumluluğudur.

 

5. BİLİM FELSEFESİ/TARİHİ SEÇMELİSİ*:

Programdaki zorunlu dersler haricinde ve zorunlu derslerle içerik çakışması olmayan HIST 482, STS 322, STS 323, PHIL 222, STS 401, STS 410 kodlu bilim tarihi ve bilim felsefesi dersleri.

* Bilim tarihi ve bilim felsefesi seçmelisi olarak sayılabilecek dersler hakkında daha fazla bilgi için danışmanınıza başvurunuz.

** Derslerin içerik çakışmasının kontrolü öğrencinin sorumluluğudur.

 

6. FİZİK SEÇMELİSİ:

Programdaki zorunlu dersler haricinde ve zorunlu derslerle içerik çakışması olmayan PHYS2..., PHYS3..., PHYS4... kodlu dersler.

* Derslerin içerik çakışmasının kontrolü öğrencinin sorumluluğudur.

 

7. PRED / SCED / ED / CET SEÇMELİSİ:

Programdaki zorunlu dersler haricinde ve zorunlu derslerle içerik çakışması olmayan İlköğretim Bölümü (PRED), Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü (SCED), Eğitim Bilimleri Bölümü (ED), Eğitim Teknolojileri Bölümü (CET)’de açılan dersler.

* Derslerin içerik çakışmasının kontrolü öğrencinin sorumluluğudur.

 

8. BELİRLENMİŞ SEÇMELİ:

Programdaki zorunlu dersler haricinde ve zorunlu derslerle içerik çakışması olmayan MATH (105 gibi sosyal bölümlere açılan dersler hariç), PHYS, CHEM, BIO kodu ile başlayan dersler, STS 230, STS 301, STS 302, ESC 305, BM 402 kodlu dersler veya MATH ELECTIVE sayılabilecek tüm dersler.

* Derslerin içerik çakışmasının kontrolü öğrencinin sorumluluğudur.

 

9. SINIRSIZ SEÇMELİ:

En az 3 kredi olmak koşulu ile öğrencinin almış olduğu derslerle içerik çakışması olmayan tüm dersler.

PE ve PA kodlu dersler sınırsız seçmeli derslerden birisi olarak alınabilir. Bu derslerin kredileri 3’den az olduğu durumda  ( PE & PA) dersleri 3 krediyi tamamlayacak şekilde alınabilir ( 2 adet 2 kredilik PA ya da 1 adet 2 kredilik PA ve 1 adet 1 kredilik PE gibi). Üç kredilik sınırsız seçmeli ders için 1 kredilik üç ders alınamaz.

* Derslerin içerik çakışmasının kontrolü öğrencinin sorumluluğudur.

Son Güncelleme: 19.03.21