Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Ortaöğretim ve İlköğretim düzeyinde beş ayrı öğretmen eğitimi programını koordine etmektedir. Bu programlar şunlardır: Matematik Eğitimi, Kimya Eğitimi, Fizik Eğitimi, İlköğretim Matematik Eğitimi ve Fen Bilgisi Eğitimi.

Bölüm, yüksek kaliteli öğretim için artan talebi karşılayabilen fen ve matematik öğretmenleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Mezunların, alanında yeterli bilgiye sahip, yansıtıcı düşünme becerileri gelişmiş, gelişen ve değişen eğitim sistemine ve teknolojik gerekliliklere cevap veren, kendi mesleki gelişimlerini sürdüren, fen ve matematik eğitimi alanında öncü bir rol oynamaya hazır, yetenekli birer eğitimci olması bekleniyor.

Her beş program, Fen Edebiyat Fakültesi Bölümleri ve Eğitim Fakültesi tarafından sunulan dersleri içermektedir. Eğitim Fakültesi tarafından sunulan dersler, eğitim, psikoloji, rehberlik ve sınıf yönetimi konularının çeşitli yönlerini tanıtan müfredatı ve profesyonel çalışmaları kapsamaktadır. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü tarafından sunulan dersler, seçilen ortaöğretim okullarında veya ilköğretim okullarındaki pratik uygulamalarla fen ve matematik alanlarındaki öğrenme ve öğretim yaklaşımlarını bütünleştirmektedir.