Matematik ve Fen Bilimleri Eğitiminde Öğretmen Öğrenmesi Laboratuvarı

Öğretmenlerin mesleki gelişimleri, bir ülkenin eğitim kalitesini belirleyici niteliktedir. Öğretmen eğitiminde uzun soluklu mesleki gelişim yaklaşımı benimseyen bu araştırma laboratuvarı, matematik ve fen bilimleri alanlarından öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin mesleki gelişimini araştırma bakış açısı ile incelemeyi hedeflemektedir. Çeşitli kamu ve özel kuruluşlar (BAP, TUBITAK vb.) tarafından desteklenen araştırma projeleri geliştirilmekte, öğretmen öğrenmesi odaklı çalışmalar yürütülmektedir. Laboratuvar çalışmaları kapsamında yürütülen çalışmaların belli başlı konuları şunlardır: Öğretmenlerin alan ve pedagojik alan bilgisinin gelişimi; Mesleki gelişim programlarının tasarlanması, uygulanması, incelenmesi; Etkili alan eğitimi öğretmenlik mentörlüğü; Disiplinlerarası matematik eğitimi, STEM eğitimi; Öğretmenlerin ölçme-değerlendirme konusunda bilgi ve tutumları.

Baş Araştırmacı:

Dr. Fatma Aslan-Tutak

 

Üyeler (Boğaziçi Üniversitesi):

Dr. Sevil Akaygün

Dr. Fatih Mercan

Fatma Arıkan (Doktora Öğrencisi)

Sevil Sezer (Doktora Öğrencisi)

Beyza Ekiz (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Begüm Ihlamur (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Arife Şahin (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Melike Yılmaz (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Asena Arslan (Lisans Öğrencisi)

Merve Deniz Yıldız (Lisans Öğrencisi)

 

Üyeler (Diğer Üniversiteler):

Dr. Derya Çelik (Trabzon Ü.)

Dr. Armağan Ateşkan (Bilkent Ü.)

Dr. Özgür Faik Karataş (Trabzon Ü.)

Dr. Mustafa Güler (Trabzon Ü.)

Berna Sena Civan (UCL, Doktora Öğrencisi)

Neşe Vural (Bilkent Ü., Yüksek Lisans Öğrencisi)